2751077355 Μαλαντρένι Άργους, Αργολίδα vinodur@yahoo.com
hero image
     
     
 
 
Χύμα Κρασί
 
 
 

Διαθέτουμε και χύμα κρασί σε πλατικό μπουκάλι, ερυθρό ξηρό, λευκό ξηρό, ροζέ ξηρό και ερυθρό ημίγλυκο.

12%vol
1,5 L  & 5 L

Διαθέτουμε και χύμα κρασί σε ασκούς, ερυθρό ξηρό, λευκό ξηρό, ροζέ ξηρό και ερυθρό ημίγλυκο.

12%vol
5 L & 10 L & 20 L